Projekt „STOP NEZÁKONNÝM EXEKUCÍM“

Naše advokátní kancelář je spolutvůrcem projektu, kdy zastupujeme klienty (dlužníky/povinné) s cílem zastavit exekuci, která je proti nim vedena na základě rozhodčího nálezu (exekuční titul). Mnoho rozhodčích nálezů totiž nebylo vydáno v souladu s právními předpisy – exekuci vedenou na základě takových rozhodčích nálezů dokážeme zastavit! V mnoha případech se naší advokátní kanceláři podařilo takto vedené nezákonné exekuce zastavit!

Též naše advokátní kancelář v mnoha případech dosáhla zastavení exekuce vedené na mzdu manžela/manželky povinného (tzv. srážky ze mzdy manžela povinného).