Popelka Aleš JUDr.

JUDr. Aleš Popelka

advokát

Mobil: +420 774 454 000
E-mail: popelka@advokat-popelka.cz

Životopis

Hlavní zásady naší advokátní kanceláře:

Spokojenost klienta – naším cílem je vždy nalézt pro klienta nejvhodnější řešení jeho problému.

Serióznost – každý klient si jednoznačně zaslouží osobní, lidský, spolehlivý a pečlivý přístup založený na vzájemné důvěře. Při poskytování právních služeb klademe důraz na individuální a profesionální přístup k potřebám klienta.

Odbornost – analýza právního problému studiem právních předpisů, odborné literatury a relevantní judikatury, spolupráce s vědeckými a vysokoškolskými pracovníky a partnerskými advokátními kancelářemi.

Diskrétnost – advokáti jsou ve smyslu ustanovení § 21 zákona o advokacii zavázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, s nimiž se v průběhu poskytování právních služeb seznámí. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu také na zaměstnance advokátní kanceláře, kteří jsou zavázáni k uvedené povinnosti písemným prohlášením o pracovněprávní a trestní odpovědnosti. Toto ujednání o mlčenlivosti platí pro zmíněné osoby neomezeně i po skončení pracovněprávního či jiného smluvního vztahu.