POPELKA advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář je Vaším kvalitním a diskrétním partnerem při řešení jakýchkoliv právních záležitostí. Poskytujeme profesionální právní služby, a to téměř v celém spektru oblastí práva (tzv. generální advokátní praxe). Složení týmu advokátní kanceláře bylo zvoleno tak, aby mohly být právní služby poskytovány v co možná největším rozsahu, kdy každý člen týmu má též svou určitou (oblíbenou) specializaci, zaměřenou např. na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, přestupkové právo, správní právo, rodinné právo, dědické právo, insolvenční právo, exekuce atp.

O nás
Naše služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby téměř ve všech oblastech práva provázejících Váš občanský život či Vaše podnikání. Právní služby tedy poskytujeme též v těchto oblastech práva:

Naše služby

Náš tým

JUDr. Aleš Popelka

advokát

Mobil: +420 774 454 000
E-mail: popelka@advokat-popelka.cz

Mgr. Jakub Kadečka

advokátní koncipient

Mobil: +420 731 24 00 54
E-mail: info2@advokat-popelka.cz