POPELKA advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář je Vaším kvalitním a diskrétním partnerem při řešení jakýchkoliv právních záležitostí. Poskytujeme profesionální právní služby, a to téměř v celém spektru oblastí práva (tzv. generální advokátní praxe). Právní služby tedy poskytujeme např. v občanském právu, obchodním právu, trestním právu, přestupkovém právu, správním právu, rodinném právu, dědickém právu, insolvenčním právu, exekucích atp.

O nás
Naše služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby téměř ve všech oblastech práva provázejících Váš občanský život či Vaše podnikání. Právní služby tedy poskytujeme též v těchto oblastech práva:

Naše služby

Náš tým

JUDr. Aleš Popelka

advokát

Mobil: +420 774 454 000
E-mail: popelka@advokat-popelka.cz

Mgr. Jakub Kadečka

advokátní koncipient

Mobil: +420 731 24 00 54
E-mail: info2@advokat-popelka.cz