Služby

Oblasti našich služeb

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby téměř ve všech oblastech práva provázejících Váš občanský život či Vaše podnikání. Právní služby tedy poskytujeme též v těchto oblastech práva:

Občanské právo

- smlouvy (např. kupní, darovací, směnná, nájemní, pachtovní, o dílo, o zápůjčce-dříve používaný pojem půjčka, o úvěru, příkazní, o zprostředkování, o obchodním zastoupení, o přepravě, o výprose, o výpůjčce atd.)...

Více informací

Rodinné právo

- rozvod manželství (sporný i nesporný); výživné (výživné rozvedeného manžela, výživné mezi rodiči a dětmi, výživné a úhrada některých nákladů neprovdané matce atp.); úprava péče ...

Více informací

Dědické právo

- zastupování dědice v dědickém řízení (před notářem/před soudem), poradenství ve věci dědického práva (např. práva dědice v dědickém řízení, závěť a její forma, náležitosti závěti,...

Více informací

Obchodní právo, právo obchodních korporací

- zajištění založení obchodních korporací (zajištění sepisu společenské smlouvy), kterými jsou obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, ...

Více informací

Insolvenční právo

- zpracování insolvenčního návrhu, včetně insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení; zastupování dlužníků (úpadců) v insolvenčním řízení, včetně zastupování dlužníků, kterým bylo povoleno oddlužení, 

Více informací

Pracovní právo

- pracovní poměr (vznik, skončení atp.), výpověď z pracovního poměru (platnost/neplatnost, nárok na odstupné a jeho výše), okamžité zrušení pracovního poměru (platnost/neplatnost), žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru, ...

Více informací

Právo nemovitostní

- smlouvy kupní, nájemní, darovací, jejichž předmětem jsou nemovité věci (pozemky; pozemky, jejichž součástí je stavba; bytové jednotky, nebytové jednotky, atp.), vkladové řízení do katastru nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem, ...

Více informací

Trestní právo

- obhajoba klientů (obviněných, obžalovaných) v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení, obhajoba mladistvých v trestním řízení, příprava a sepis písemných podání orgánům činným v trestním řízení ...

Více informací

Správní právo

- kompletní právní poradenství při komunikaci s úřady, zastupování ve správních řízeních, včetně zastupování v řízení vedeném stavebním úřadem, katastrálním úřadem, úřadem práce, zastupování obviněných v přestupkovém řízení, atd.

Více informací