O nás

Naše advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář je na trhu právních služeb již etablovaná advokátní kancelář, nicméně stále se dynamicky rozvíjející, se soustavně přibývající klientelou. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v rámci celé České republiky, přičemž své sídlo (centrálu) máme v Pardubicích (centrum – třída Míru 92).

    

Naši klienti

Mezi naše klienty patří významné obchodní korporace, živnostníci, jiní podnikatelé i běžní občané, nepodnikatelé, a to jak z České republiky, tak též cizinci. Jsme vyhledávanou regionální kanceláří. Nechvástáme se, o našich kvalitách vypovídá nepřeberné množství vítězství našich klientů. A vítězství našeho klienta ve sporu je i naším vítězstvím! Nejsme zastánci sbírání oficiálních institucionálních ocenění, pro nás jsou tím největším oceněním vítězství a spokojenost našich klientů ústící v dlouhodobou spolupráci. Vzhledem k tomu, že striktně dodržujeme diskrétnost ohledně našich klientů, nezveřejňujeme identifikační údaje našich klientů, a to přestože od mnoha z nich máme skvělé reference, včetně jejich souhlasu se zveřejněním. Jelikož je ale zájem klienta pro nás vším, žádné údaje vedoucí k identifikaci našich klientů nezveřejňujeme, neboť zájem klienta je pro nás důležitější, než zájem náš. Přijďte k nám, bude nám ctí, budeme se za Vaše práva bít jako lvi, a o našich kvalitách se přesvědčíte sami.

Naše priority

Spokojenost a důvěra našich klientů je pro nás prioritou. Nabízíme propracovaná, odborně řádně zdůvodněná, komplexní, přehledná a hospodárná právní řešení. Poskytneme Vám právní služby na vysoké úrovni, kdy vždy navrhneme řešení podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Samozřejmostí je otevřené, pravidelné a podrobné informování klienta o stavu jeho případu (za současného splnění podmínky zbytečného nezatěžování klienta) a naprostá ochrana klientem sdělených údajů (striktně dodržujeme časově neomezenou advokátní mlčenlivost). Při poskytování právních služeb našim klientům v případě potřeby externě spolupracujeme s vybranými notáři, soudními znalci, exekutory, auditory, daňovými a účetními poradci, překladateli, realitními kancelářemi, insolvenčními správci a též s ostatními subjekty, které jsou vždy specialisty v určité oblasti činnosti – spolupracujeme vždy s těmi nejlepšími a spolehlivými. To vše s cílem poskytnout Vám jako našemu váženému klientovi právní řešení rozmanitých situací.

Jakýchkoliv Váš problém je pro nás výzvou! S důvěrou se na nás obraťte s žádostí o právní pomoc.

Naše advokátní kancelář je Vaším kvalitním a diskrétním partnerem při řešení jakýchkoliv právních záležitostí. Poskytujeme profesionální právní služby, a to téměř v celém spektru oblastí práva (tzv. generální advokátní praxe). Složení týmu advokátní kanceláře bylo zvoleno tak, aby mohly být právní služby poskytovány v co možná největším rozsahu, kdy každý člen týmu má též svou určitou (oblíbenou) specializaci, zaměřenou např. na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, přestupkové právo, správní právo, rodinné právo, dědické právo, insolvenční právo, exekuce atp.

Nabízíme jak právní poradenství, tak i komplexní zastupování před soudy a jinými státními orgány/správními úřady. Naším cílem je maximálně uspokojit Vaše zájmy klienta s přihlédnutím ke všem okolnostem a aktuálnímu právnímu vývoji.

Naším krédem je poskytnout klientovi profesionální právní pomoc. Pečlivě analyzujeme jednotlivé případy v souladu s aktuálním právním stavem, přičemž dbáme nejnovější judikatury soudů.